Nghị định 85/2020/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 85/2020/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 85/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kiến trúc Số hiệu: 85/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 17/07/2020 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Nghị định 85/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kiến trúc

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KIẾN TRÚC
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ KIẾN TRÚC
 • Mục 1. CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC CÓ GIÁ TRỊ
 • Điều 3. Tiêu chí đánh giá công trình kiến trúc có giá trị
 • Điều 4. Phân loại công trình kiến trúc có giá trị
 • Điều 5. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị
 • Mục 2. QUY CHẾ QUẢN LÝ KIẾN TRÚC
 • Điều 6. Trình tự lập, thẩm định, ban hành quy chế quản lý kiến trúc
 • Điều 7. Thời gian lập, thẩm định, phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc
 • Điều 8. Lập quy chế quản lý kiến trúc
 • Điều 9. Thẩm định, phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc
 • Điều 10. Lấy ý kiến về quy chế quản lý kiến trúc
 • Điều 11. Công bố quy chế quản lý kiến trúc
 • Điều 12. Nội dung quy chế quản lý kiến trúc đô thị
 • Điều 13. Nội dung quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn
 • Điều 14. Rà soát, đánh giá việc thực hiện quy chế quản lý kiến trúc
 • Điều 15. Biện pháp tổ chức thực hiện quy chế quản lý kiến trúc
 • Mục 3. THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC
 • Điều 16. Hình thức thi tuyển
 • Điều 17. Yêu cầu đối với việc tổ chức thi tuyển
 • Điều 18. Tổ chức thi tuyển
 • Điều 19. Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc
 • Điều 20. Đánh giá, xếp hạng phương án dự thi và công bố kết quả
 • Điều 21. Chi phí thi tuyển
 • Điều 22. Quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia thi tuyển phương án kiến trúc
 • Chương III QUY ĐỊNH VỀ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC
 • Mục 1. QUY TẮC ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP LIÊN TỤC
 • Điều 23. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của kiến trúc sư hành nghề
 • Điều 24. Phát triển nghề nghiệp liên tục của kiến trúc sư hành nghề
 • Mục 2. SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC, HỒ SƠ, TRÌNH TỰ THỦ TỤC CẤP, GIA HẠN, THU HỒI, CẤP ...
 • Điều 25. Chương trình, nội dung, hình thức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc
 • Điều 26. Điều kiện thực hiện sát hạch đối với tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hành nghề kiến trúc, cơ ...
 • Điều 27. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc
 • Điều 28. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi chứng chỉ hành nghề kiến trúc
 • Mục 3. HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
 • Điều 29. Xác định thời gian tham gia dịch vụ kiến trúc ở Việt Nam
 • Điều 30. Hồ sơ công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài hành nghề kiến ...
 • Điều 31. Trình tự, thủ tục công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài hành ...
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 32. Hiệu lực thi hành
 • Điều 33. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 34. Trách nhiệm thi hành
 • Phụ lục I BẢNG TÍNH ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC CÓ GIÁ TRỊ
 • Phụ lục II
 • I. MẪU HƯỚNG DẪN LẬP QUY CHẾ QUẢN LÝ KIẾN TRÚC ĐÔ THỊ
 • II. NỘI DUNG QUY CHẾ QUẢN LÝ KIẾN TRÚC ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN
 • Phụ lục III
 • Mẫu số 01 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo đủ điều ...
 • Mẫu số 02 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp/gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc
 • Mẫu số 03 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc
 • Mẫu số 04 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Công nhận, chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc
 • Mẫu số 05 TỜ KHAI Đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc
 • Phụ lục IV DANH MỤC TRANG BỊ CƠ SỞ VẬT CHẤT YÊU CẦU ĐỐI VỚI TỔ CHỨC XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP, CƠ SỞ NGHIÊN ...
 • Phụ lục V CHỨNG CHỈ (HOẶC GIẤY CHỨNG NHẬN) THAM GIA HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP LIÊN TỤC LĨNH VỰC ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 85/2020/NĐ-CP để xử lý: