Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum Số hiệu: 28/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Kring Ba Ngày ban hành: 13/07/2020 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 • NGHỊ QUYẾT VỀ PHÍ VÀ LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Quy định các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 • Điều 3. Tổ chức thực hiện
 • Điều 4. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC I CÁC KHOẢN PHÍ
 • A PHÍ THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN
 • I Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống
 • B PHÍ THUỘC LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI, ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG
 • I Phí sử dụng công trình kế cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu) trong Khu kinh ...
 • C PHÍ THUỘC LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI
 • I Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố
 • D PHÍ THUỘC LĨNH VỰC VĂN HOÁ, THỂ THAO, DU LỊCH
 • I Phí thăm quan Di tích lịch sử Ngục Kon Tum
 • II Phí thăm quan công trình Bảo tàng tỉnh Kon Tum
 • III Phí thư viện
 • Đ PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 • I Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa ...
 • II Phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa ...
 • III Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • IV Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất (đối ...
 • V Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất (đối với hoạt động thẩm định do cơ ...
 • VI Phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương ...
 • VII Phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi (đối với hoạt động thẩm định ...
 • VIII Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai
 • E PHÍ THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP
 • I Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
 • II Phí đăng ký giao dịch bảo đảm
 • PHỤ LỤC II CÁC KHOẢN LỆ PHÍ
 • A LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN
 • I Lệ phí đăng ký cư trú
 • II Lệ phí cấp chứng minh nhân dân
 • III Lệ phí hộ tịch
 • IV Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 • B LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỞ HỮU, QUYỀN SỬ DỤNG TÀI SẢN
 • I Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất
 • II Lệ phí cấp giấp phép xây dựng
 • III Lệ phí đăng ký kinh doanh
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 28/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật