Quyết định 3128/QĐ-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3128/QĐ-BYT

Tiêu đề: Quyết định 3128/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư vú" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 3128/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Trường Sơn Ngày ban hành: 17/07/2020 Lĩnh vực: Y tế - dược, Văn thư, lưu trữ

Mục lục Quyết định 3128/QĐ-BYT năm 2020 về tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư vú" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU CHUYÊN MÔN “HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ”
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư ...
 • Điều 2. Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư vú” được áp dụng tại các cơ sở khám ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
 • Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, Tổng Cục trưởng, Cục trưởng và Vụ trưởng ...
 • HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ
 • BẢNG DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
 • 1. ĐẠI CƯƠNG
 • 2. NGUYÊN NHÂN - CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ
 • 3. CHẨN ĐOÁN
 • 3.1. Lâm sàng
 • 3.2. Cận lâm sàng
 • 3.3. Chẩn đoán phân biệt
 • 3.4. Chẩn đoán xác định
 • 3.5. Chẩn đoán giai đoạn
 • 4. ĐIỀU TRỊ
 • 4.1. Nguyên tắc điều trị
 • 4.2. Các phương pháp điều trị
 • 4.3. Điều trị theo giai đoạn
 • 4.4. Điều trị khác
 • 5. THEO DÕI
 • 5.1. Theo dõi trong quá trình điều trị
 • 5.2. Theo dõi sau điều trị
 • 6. CÁC SƠ ĐỒ ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ BIỂU MÔ VÚ
 • Sơ đồ 1: ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN 0
 • Sơ đồ 2: ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN I, II, VÀ T3N1M0
 • Sơ đồ 3: ĐIỀU TRỊ BỔ TRỢ HỆ THỐNG UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN I, II, VÀ T3N1M0, THỤ THỂ NỘI TIẾT DƯƠNG TÍNH ...
 • Sơ đồ 4: ĐIỀU TRỊ BỔ TRỢ HỆ THỐNG UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN I, II, VÀ T3N1M0, THỤ THỂ NỘI TIẾT DƯƠNG TÍNH ...
 • Sơ đồ 5: ĐIỀU TRỊ BỔ TRỢ HỆ THỐNG UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN I, II, VÀ T3N1M0, THỤ THỂ NỘI TIẾT ÂM TÍNH, HER2 ...
 • Sơ đồ 6: ĐIỀU TRỊ BỔ TRỢ HỆ THỐNG UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN I, II, VÀ T3N1M0, THỤ THỂ NỘI TIẾT ÂM TÍNH, HER2 ...
 • Sơ đồ 7: XẠ TRỊ BỔ TRỢ UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN I, II, VÀ T3N1M0
 • Sơ đồ 8: ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ MỔ ĐƯỢC CÓ ĐIỀU TRỊ TOÀN THÂN TRƯỚC MỔ NHẰM BẢO TỒN VÚ
 • Sơ đồ 9: ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ GIAI ĐOẠN III (TRỪ T3N1M0)
 • Sơ đồ 10: ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ DI CĂN XA
 • Sơ đồ 11: ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ DI CĂN XA, HER2 ÂM TÍNH
 • Sơ đồ 12: ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ DI CĂN XA, HER2 DƯƠNG TÍNH
 • Sơ đồ 13: ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ TÁI PHÁT
 • 7. CÁC PHÁC ĐỒ, LIỆU TRÌNH ĐIỀU TRỊ NỘI KHOA UNG THƯ VÚ
 • 7.1. Điều trị nội tiết bổ trợ ung thư vúthể ống tại chỗ
 • 7.2. Điều trị nội tiết bổ trợ ung thư vú xâm nhập
 • 7.3. Hóa trị và điều trị đích bổ trợ, tân bổ trợ ung thư vú xâm nhập
 • 7.4. Điều trị nội tiết và điều trị đích ung thư vú giai đoạn muộn, tái phát, di căn
 • 7.5. Hóa trị và điều trị đích ung thư vú giai đoạn muộn, tái phát, di căn
 • 7.6. Điều trị bằng thuốc tái tạo xương (biến đổi xương) cho di căn xương
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3128/QĐ-BYT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3128/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3128/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3128/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3128/QĐ-BYT

Đang cập nhật