Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum Số hiệu: 36/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Kring Ba Ngày ban hành: 16/07/2020 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 • NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG, MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã
 • Điều 3. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố
 • Điều 4. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách
 • Điều 5. Mức chi bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố
 • Điều 6. Hỗ trợ thêm kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; mức khoán kinh phí ...
 • Điều 7. Đối tượng, chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố không ...
 • Điều 8. Nghị quyết này thay thế các nghị quyết và bãi bỏ nội dung của nghị quyết sau:
 • Điều 9. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 36/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật