Quyết định 1151/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1151/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1151/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm, khung năng lực của vị trí việc làm đối với Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Lào Cai Số hiệu: 1151/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Đặng Xuân Phong Ngày ban hành: 27/04/2020 Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 1151/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt danh mục vị trí việc làm, khung năng lực của vị trí việc làm đối với Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Lào Cai

  • QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM ĐỐI VỚI CHI CỤC ...
  • Điều 1. Phê duyệt danh mục vị trí việc làm, khung năng lực của vị trí việc làm đối với Chi cục Giám định ...
  • Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng phê duyệt bản mô tả công việc và giao chỉ tiêu ...
  • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng; các ...
  • DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ NGẠCH CÔNG CHỨC TỐI THIỂU CỦA CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG TỈNH LÀO CAI
  • KHUNG NĂNG LỰC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA CHI CỤC GIÁM ĐỊNH XÂY DỰNG TỈNH LÀO CAI
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1151/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1151/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1151/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1151/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1151/QĐ-UBND

Đang cập nhật