Văn bản khác 724/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 724/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 724/KH-UBND năm 2020 về Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Số hiệu: 724/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Hoàng Xuân Ánh Ngày ban hành: 25/03/2020 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Kế hoạch 724/KH-UBND năm 2020 về Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

 • KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG GIAI ĐOẠN ...
 • I. MỤC TIÊU
 • II. ĐỐI TƯỢNG
 • III. NỘI DUNG, LỘ TRÌNH THỰC HIỆN
 • IV. KINH PHÍ
 • 1. Bồi dưỡng trực tiếp
 • 2. Bồi dưỡng thường xuyên qua mạng
 • 3. Kinh phí thực hiện
 • 4. Nguồn kinh phí
 • V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
 • VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Sở Giáo dục và Đào tạo
 • 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 3. Sở Tài chính
 • 4. Sở Thông tin và Truyền thông
 • 5. UBND các huyện, thành phố
 • 6. Đề nghị Viettel Cao Bằng
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 724/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 724/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 724/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 724/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 724/KH-UBND

Đang cập nhật