Thông tư 02/2020/TT-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 02/2020/TT-BNV

Tiêu đề: Thông tư 02/2020/TT-BNV sửa đổi Thông tư 09/2014/TT-BNV hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lữu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 02/2020/TT-BNV Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Lê Vĩnh Tân Ngày ban hành: 14/07/2020 Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ

Mục lục Thông tư 02/2020/TT-BNV sửa đổi Thông tư 09/2014/TT-BNV hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lữu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 09/2014/TT-BNV NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2014 CỦA BỘ ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV
  • Điều 2. Bãi bỏ và biểu mẫu số 7,8,9 tại Phụ lục I của Thông tư số 09/2014/TT-BNV
  • Điều 3. Hiệu lực thi hành
  • Điều 4. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 02/2020/TT-BNV để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 02/2020/TT-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 02/2020/TT-BNV

Đang cập nhật