Quyết định 2762/QĐ-BNN-TCLN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2762/QĐ-BNN-TCLN

Tiêu đề: Quyết định 2762/QĐ-BNN-TCLN năm 2020 công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Số hiệu: 2762/QĐ-BNN-TCLN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hà Công Tuấn Ngày ban hành: 22/07/2020 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 2762/QĐ-BNN-TCLN năm 2020 công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN ...
  • Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 (một) thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực lâm nghiệp thuộc ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp; cơ quan và ...
  • THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ ...
  • PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  • PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2762/QĐ-BNN-TCLN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2762/QĐ-BNN-TCLN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2762/QĐ-BNN-TCLN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2762/QĐ-BNN-TCLN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2762/QĐ-BNN-TCLN

Đang cập nhật