Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương Số hiệu: 16/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Mai Hùng Dũng Ngày ban hành: 20/07/2020 Lĩnh vực: Tài nguyên, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình ...
  • Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và ...
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 và thay thế Quyết định số ...
  • Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở ...
  • PHỤ LỤC I BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI
  • PHỤ LỤC II BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI NƯỚC THIÊN NHIÊN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 16/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật