Quyết định 789/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 789/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 789/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định Số hiệu: 789/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Phan Cao Thắng Ngày ban hành: 10/03/2020 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 789/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH ĐỊNH
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính tỉnh Bình Định.
 • Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh, Thủ trưởng ...
 • KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH ĐỊNH
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NHU CẦU VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG
 • III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN
 • IV. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
 • V. CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN
 • VI. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THI TUYỂN
 • VII. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
 • VIII. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 789/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 789/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 789/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 789/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 789/QĐ-UBND

Đang cập nhật