Quyết định 862/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 862/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 862/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2020 Số hiệu: 862/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Hồ Quốc Dũng Ngày ban hành: 13/03/2020 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 862/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2020

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2020
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2020 ...
 • Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ ...
 • KẾ HOẠCH KIỂM TRA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2020
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA
 • III. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN KIỂM TRA
 • IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 862/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 862/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 862/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 862/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 862/QĐ-UBND

Đang cập nhật