Quyết định 2607/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2607/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2607/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và Xây dựng nông thôn mới Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Nội và Bộ phận giúp việc Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố Hà Nội Số hiệu: 2607/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đức Chung Ngày ban hành: 22/06/2020 Lĩnh vực: Môi trường, Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Quyết định 2607/QĐ-UBND năm 2020 về thành lập Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và Xây dựng nông thôn mới Hà Nội trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Nội và Bộ phận giúp việc Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố Hà Nội

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG ...
  • Điều 1. Thành lập Trung tâm Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp và Xây dựng nông thôn mới Hà ...
  • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức
  • Điều 4. Biên chế
  • Điều 5. Kinh phí hoạt động
  • Điều 6. Điều khoản chuyển tiếp
  • Điều 7. Tổ chức thực hiện
  • Điều 8. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2607/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2607/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2607/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2607/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2607/QĐ-UBND

Đang cập nhật