Văn bản khác 129/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 129/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2019 về triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Số hiệu: 129/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Nguyễn Long Hải Ngày ban hành: 23/07/2019 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 129/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 129/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 129/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 129/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 129/KH-UBND

Đang cập nhật