Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Số hiệu: 06/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Lê Trường Lưu Ngày ban hành: 14/07/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức chính trị - xã hội
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật