Quyết định 2063/QĐ-BVHTTDL

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2063/QĐ-BVHTTDL

Tiêu đề: Quyết định 2063/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giai đoạn 2015-2020 Số hiệu: 2063/QĐ-BVHTTDL Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Trịnh Thị Thủy Ngày ban hành: 21/07/2020 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 2063/QĐ-BVHTTDL năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch giai đoạn 2015-2020

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG ...
 • Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa ...
 • Điều 2. Giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ; các đơn vị liên quan ...
 • Điều 3. Kinh phí tổ chức Hội nghị trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp Văn hóa thông tin cấp cho Cục Văn ...
 • Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Thủ trưởng ...
 • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM VÀ BỘ ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. QUY MÔ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
 • III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
 • IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2063/QĐ-BVHTTDL để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2063/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2063/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2063/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2063/QĐ-BVHTTDL

Đang cập nhật