Văn bản khác 138/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 138/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 634/QĐ-TTg do tỉnh Đồng Tháp ban hành Số hiệu: 138/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Nguyễn Văn Dương Ngày ban hành: 11/06/2020 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Hình sự, Thi hành án

Mục lục Kế hoạch 138/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 634/QĐ-TTg do tỉnh Đồng Tháp ban hành

 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 634/QĐ-TTG NGÀY 13/5/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 • I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
 • 1. Mục tiêu, yêu cầu chung
 • 2. Chỉ tiêu cụ thể
 • II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
 • III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
 • 1. Công an Tỉnh
 • 2. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng Tỉnh
 • 3. Sở Tư pháp
 • 4. Sở Công thương:
 • 5. Sở Xây dựng:
 • 6. Sở Giao thông Vận tải:
 • 7. Sở Giáo dục và Đào tạo:
 • 8. Sở Thông tin và Truyền thông:
 • 9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
 • 10. Sở Y tế:
 • 11. Sở Tài chính
 • 12. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
 • 13. Sở Khoa học và Công nghệ:
 • 14. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
 • 15. Sở Tài nguyên và Môi trường:
 • 16. Sở Nội vụ:
 • 17. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:
 • 18. Sở Ngoại vụ:
 • 19. Thanh tra Tỉnh:
 • 20. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp:
 • 21. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh, Tòa án nhân dân Tỉnh:
 • 22. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh:
 • 23. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 138/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 138/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 138/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 138/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 138/KH-UBND

Đang cập nhật