Công điện 1182/CĐ-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Công điện 1182/CĐ-BYT

Tiêu đề: Công điện 1182/CĐ-BYT năm 2020 về điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, thành phố do Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 1182/CĐ-BYT Loại văn bản: Công điện Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Xuân Tuyên Ngày ban hành: 31/07/2020 Lĩnh vực: Y tế - dược
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công điện 1182/CĐ-BYT để xử lý:

Phân tích chính sách về Công điện 1182/CĐ-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Công điện 1182/CĐ-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Công điện 1182/CĐ-BYT

Đang cập nhật