Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 16/NQ-HĐND về phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ tiêu biên chế các Hội có tính chất đặc thù tỉnh Đắk Nông năm 2020 Số hiệu: 16/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông Người ký: Nguyễn Thị Hoa Ngày ban hành: 23/04/2020 Lĩnh vực: Lao động, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 16/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Đang cập nhật