Công văn 2749/BGDĐT-GDCTHSSV

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 2749/BGDĐT-GDCTHSSV

Tiêu đề: Công văn 2749/BGDĐT-GDCTHSSV năm 2020 về tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đầu năm học mới 2020-2021 cho học sinh sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 2749/BGDĐT-GDCTHSSV Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Hữu Độ Ngày ban hành: 24/07/2020 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Giáo dục, đào tạo, Giao thông, vận tải
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 2749/BGDĐT-GDCTHSSV để xử lý:

Tin tức về Công văn 2749/BGDĐT-GDCTHSSV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 2749/BGDĐT-GDCTHSSV

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 2749/BGDĐT-GDCTHSSV

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 2749/BGDĐT-GDCTHSSV

Đang cập nhật