Văn bản khác 2885/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 2885/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 2885/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai do tỉnh Phú Thọ ban hành Số hiệu: 2885/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Nguyễn Thanh Hải Ngày ban hành: 03/07/2020 Lĩnh vực: Môi trường

Mục lục Kế hoạch 2885/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai do tỉnh Phú Thọ ban hành

 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 42-CT/TW NGÀY 24 THÁNG 3 NĂM 2020 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 3. Sở Tài chính: Hằng năm, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí cho các hoạt động của ...
 • 4. Sở Tài nguyên và Môi trường
 • 5. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo tăng cường xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường ...
 • 6. Sở giáo dục và đào tạo: Lồng nghép nội dung về phòng chống thiên tai, các kỹ năng nhận biết, phòng ...
 • 7. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất giải pháp cụ thể thúc ...
 • 8. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ...
 • 9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị
 • 10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các hội đoàn thể cấp tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 2885/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 2885/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 2885/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 2885/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 2885/KH-UBND

Đang cập nhật