Quyết định 14/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 14/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 14/2020/QĐ-UBND về mức chi bồi dưỡng và quy trình thực hiện mức chi bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An Số hiệu: 14/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Lê Hồng Vinh Ngày ban hành: 27/05/2020 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Quyết định 14/2020/QĐ-UBND về mức chi bồi dưỡng và quy trình thực hiện mức chi bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC CHI BỒI DƯỠNG VÀ QUY TRÌNH THỰC HIỆN MỨC CHI BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI TRỰC TIẾP THAM ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Mức chi bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối, bản
 • Điều 3. Quy trình thực hiện mức chi bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của xóm, khối ...
 • Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2020.
 • Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; ...
 • QUYẾT ĐỊNH về việc giao dự toán thu, chi khoán kinh phí hỗ trợ bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham ...
 • Điều 1. Giao dự toán thu, chi khoán kinh phí hỗ trợ bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc ...
 • Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi khoán kinh phí hỗ trợ bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công ...
 • Điều 3. Bộ phận tài chính, kế toán xã (phường, thị trấn), xóm trưởng và các đơn vị, tổ chức có liên quan ...
 • BIỂU GIAO DỰ TOÁN KHOÁN KINH PHÍ HỖ TRỢ BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI NGƯỜI TRỰC TIẾP THAM GIA CÔNG VIỆC CỦA XÓM ...
 • QUYẾT ĐỊNH về việc phê duyệt quy chế chi tiêu nội bộ cho các xóm, khối, bản
 • Điều 1. Phê duyệt quy chế chi tiêu nội bộ cho các xóm, khối, bản năm …..
 • Điều 2. Căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ cho các xóm, khối, bản …. được giao, bộ phận tài chính, kế toán ...
 • Điều 3. Bộ phận tài chính, kế toán xã (phường, thị trấn), xóm trưởng và các đơn vị, tổ chức có liên quan ...
 • BIỂU TỔNG HỢP KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA XÓM, KHỐI, BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 14/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 14/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 14/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 14/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 14/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật