Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long Số hiệu: 09/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Bùi Văn Nghiêm Ngày ban hành: 07/07/2020 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

 • NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản ...
 • Điều 2. Điều khoản thi hành
 • QUY ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ...
 • Chương I DANH MỤC PHÍ, LỆ PHÍ
 • Điều 1. Phí
 • Điều 2. Lệ phí
 • Chương II MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ
 • Điều 3. Các khoản Phí
 • 1. Phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng
 • 2. Phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố
 • 3. Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể ...
 • 4. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
 • 5. Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường
 • 6. Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • 7. Phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm ...
 • 8. Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất
 • 9. Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai
 • 10. Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; Phí ...
 • Điều 4. Các khoản Lệ phí
 • 1. Lệ phí đăng ký cư trú
 • 2. Lệ phí cấp chứng minh nhân dân
 • 3. Lệ phí hộ tịch
 • 4. Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 • 5. Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất
 • 6. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng
 • 7. Lệ phí đăng ký kinh doanh
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 09/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật