Quyết định 1346/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1346/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1346/QĐ-UBND năm 2019 về công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2020, tỉnh Điện Biên Số hiệu: 1346/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Lê Thành Đô Ngày ban hành: 30/12/2019 Lĩnh vực: Tài chính

Mục lục Quyết định 1346/QĐ-UBND năm 2019 về công bố công khai dự toán ngân sách địa phương năm 2020, tỉnh Điện Biên

 • QUYẾT ĐỊNH V/V: CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020, TỈNH ĐIỆN BIÊN
 • Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách địa phương năm 2020, tỉnh Điện Biên (như biểu chi ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan Đảng ...
 • Biểu số 46/CK-NSNN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020
 • Biểu số 47/CK-NSNN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2020
 • Biểu số 48/CK-NSNN DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
 • Biểu số 49/CK-NSNN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO ...
 • Biểu số 50/CK-NSNN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2020
 • Biểu số 51/CK-NSNN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2020
 • Biểu số 52/CK-NSNN DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO ...
 • Biếu số 53/CK-NSNN DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH ...
 • Biểu số 55/CK-NSNN DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2020
 • Biểu số 57/CK-NSNN DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN ...
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1346/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1346/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1346/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1346/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1346/QĐ-UBND

Đang cập nhật