Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Số hiệu: 01/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Nguyễn Văn Sơn Ngày ban hành: 28/04/2020 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật