Quyết định 1175/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1175/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1175/QĐ-TTg năm 2020 về chỉ định cơ quan đầu mối để thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1175/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Bình Minh Ngày ban hành: 04/08/2020 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 1175/QĐ-TTg năm 2020 về chỉ định cơ quan đầu mối để thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH CÁC CƠ QUAN ĐẦU MỐI ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh sách chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện ...
 • Điều 2. Trong quá trình triển khai thực thi Hiệp định, trường hợp cần điều chính để phù hợp với tình ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Thủ trưởng ...
 • PHỤ LỤC DANH SÁCH CHỈ ĐỊNH CÁC CƠ QUAN ĐẦU MỐI ĐỂ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH EVFTA
 • I Danh sách chỉ định các cơ quan đầu mối để thực hiện các Chương của Hiệp định EVFTA
 • II Danh sách chỉ định các cơ quan đầu mối để tiếp nhận, trao đổi thông tin và đầu mối liên lạc
 • III Danh sách chỉ định các cơ quan đầu mối tham gia các Ủy ban và các Nhóm công tác của Hiệp định EVFTA
 • IV. Cơ quan điều phối, tổng hợp tình hình thực thi Hiệp định của các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan ...
 • V. Cơ quan đầu mối xử lý các vấn đề liên quan đến việc đàm phán, kết nạp thành viên mới:
 • VI. Cơ quan đầu mối về thông tin liên lạc với các nước EVFTA về mọi vấn đề của Hiệp định:
 • VII. Cơ quan điều phối việc xây dựng, tổng hợp đề xuất và tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật từ các đối tác nước ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1175/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1175/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1175/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1175/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1175/QĐ-TTg

Đang cập nhật