Quyết định 112/QĐ-VKSTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 112/QĐ-VKSTC

Tiêu đề: Quyết định 112/QĐ-VKSTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 112/QĐ-VKSTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Nguyễn Duy Giảng Ngày ban hành: 20/07/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 112/QĐ-VKSTC về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020
  • Điều 1. Điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2020 (kinh phí thực hiện tự chủ) từ Văn phòng VKSND tối cao cho ...
  • Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách nhà nước được điều chỉnh, VKSND thành phố Đà Nẵng thực hiện theo ...
  • Điều 3. Cục trưởng Cục Kế hoạch- Tài chính, Chánh Văn phòng VKSND tối cao và Viện trưởng VKSND thành ...
  • PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2020
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 112/QĐ-VKSTC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 112/QĐ-VKSTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 112/QĐ-VKSTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 112/QĐ-VKSTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 112/QĐ-VKSTC

Đang cập nhật