Quyết định 1188/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1188/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1188/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1188/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 04/08/2020 Lĩnh vực: Đất đai, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 1188/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT ĐẤT ĐAI ...
 • Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi ...
 • Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo
 • Điều 3. Giúp việc Ban Chỉ đạo
 • Điều 4. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo
 • Điều 5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo
 • Điều 6. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất ...
 • Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI VÀ XÂY DỰNG LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI)
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1188/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1188/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1188/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1188/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1188/QĐ-TTg

Đang cập nhật