Văn bản khác 80/KH-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 80/KH-UBND

Tiêu đề: Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2020 về thực hiện việc thu hẹp, giảm, xóa bỏ lối đi tự mở và các vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình Số hiệu: 80/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Nguyễn Ngọc Thạch Ngày ban hành: 31/07/2020 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Giao thông, vận tải

Mục lục Kế hoạch 80/KH-UBND năm 2020 về thực hiện việc thu hẹp, giảm, xóa bỏ lối đi tự mở và các vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

 • KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VIỆC THU HẸP, GIẢM, XÓA BỎ LỐI ĐI TỰ MỞ VÀ CÁC VỊ TRÍ NGUY HIỂM ĐỐI VỚI AN TOÀN GIAO ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • 1. Mục đích
 • 2. Yêu cầu
 • II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
 • 1. Lập Hồ sơ quản lý vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt và Hồ sơ quản lý lối đi tự ...
 • 2. Thực hiện thu hẹp, giảm, xóa bỏ lối đi tự mở
 • 3. Quản lý vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt và thực hiện các biện pháp bảo đảm an ...
 • III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN
 • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. UBND các huyện, thành phố: Ninh Bình, Tam Điệp, Hoa Lư, Yên Mô
 • 2. Đề nghị Cục Đường sắt
 • 3. Sở Giao thông vận tải
 • 4. Sở Tài chính
 • 5. Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • 6. Công an tỉnh
 • 7. Các sở, ban, ngành
 • 8. Chế độ báo cáo
 • PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC VỊ TRÍ LỐI ĐI TỰ MỞ TRÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA QUA ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THÀNH ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 80/KH-UBND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 80/KH-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 80/KH-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 80/KH-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 80/KH-UBND

Đang cập nhật