Nghị quyết 182/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 182/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 182/NQ-HĐND năm 2020 về chủ trương đầu tư dự án nhóm B và nhóm C do tỉnh Lâm Đồng ban hành Số hiệu: 182/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Trần Đức Quận Ngày ban hành: 15/07/2020 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị quyết 182/NQ-HĐND năm 2020 về chủ trương đầu tư dự án nhóm B và nhóm C do tỉnh Lâm Đồng ban hành

  • NGHỊ QUYẾT VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN NHÓM B VÀ NHÓM C
  • Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B khởi công mới trong năm 2020
  • Điều 2. Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C khởi công mới trong năm 2020
  • Điều 3. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án các nhóm B khởi công mới trong giai đoạn 2021 - 2025
  • Điều 4. Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm C khởi công mới trong giai đoạn 2021 - 2025
  • Điều 5. Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020
  • Điều 6. Tổ chức thực hiện
  • Điều 7. Điều khoản thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 182/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 182/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 182/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 182/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 182/NQ-HĐND

Đang cập nhật