Quyết định 1221/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1221/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1221/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1221/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng Ngày ban hành: 11/08/2020 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 1221/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH TỈNH QUẢNG NAM THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
 • Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với ...
 • 1. Tên quy hoạch, thời kỳ quy hoạch, phạm vi ranh giới quy hoạch
 • 2. Yêu cầu về quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch
 • 3. Yêu cầu về nội dung, phương pháp lập quy hoạch
 • 4. Thời hạn lập quy hoạch
 • 5. Thành phần hồ sơ quy hoạch
 • 6. Chi phí lập quy hoạch
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • Điều 3. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1221/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1221/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1221/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1221/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1221/QĐ-TTg

Đang cập nhật