Nghị quyết 184/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 184/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 184/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 do tỉnh Lâm Đồng ban hành Số hiệu: 184/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Trần Đức Quận Ngày ban hành: 15/07/2020 Lĩnh vực: Tài chính
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 184/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 184/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 184/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 184/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 184/NQ-HĐND

Đang cập nhật