Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn do tỉnh Trà Vinh ban hành Số hiệu: 06/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Trần Trí Dũng Ngày ban hành: 17/07/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Bảo hiểm, Y tế - dược

Mục lục Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn do tỉnh Trà Vinh ban hành

 • NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM ...
 • Điều 1. Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế ...
 • Điều 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 90/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân ...
 • Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tổ chức thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban ...
 • PHỤ LỤC I GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH
 • PHỤ LỤC II GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH
 • PHỤ LỤC III GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH
 • A CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH
 • B CÁC THỦ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NỘI SOI
 • C Y HỌC DÂN TỘC - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
 • D PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA
 • E XÉT NGHIỆM
 • E THĂM DÒ CHỨC NĂNG
 • F CÁC THĂM DÒ VÀ ĐIỀU TRỊ BẰNG ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ
 • G CÁC DỊCH VỤ KHÁC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật