Nghị quyết 19/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 19/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2020 về kết quả giám sát công tác phòng, chống tham nhũng trong đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản công trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2018-2019 Số hiệu: 19/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Trần Trí Dũng Ngày ban hành: 17/07/2020 Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 19/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 19/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 19/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 19/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 19/NQ-HĐND

Đang cập nhật