Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau Số hiệu: 12/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Thân Đức Hưởng Ngày ban hành: 07/08/2020 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Chính sách xã hội

Mục lục Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Cà Mau

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ỦY THÁC QUA NGÂN HÀNG CHÍNH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2020. Quyết định số 904/QĐ-UBND ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ỦY THÁC QUA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ĐỂ ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng ...
 • Điều 3. Nguyên tắc quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH
 • Chương II NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân các cấp ủy quyền ký hợp đồng ủy thác với NHCSXH các cấp
 • Điều 5. Quy trình chuyển nguồn vốn ủy thác
 • Điều 6. Đối tượng cho vay
 • Điều 7. Mục đích sử dụng vốn vay
 • Điều 8. Mức cho vay
 • Điều 9. Thời hạn cho vay, lãi suất cho vay, quy trình, thủ tục cho vay, bảo đảm tiền vay
 • Điều 10. Gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn
 • Điều 11. Quản lý và sử dụng tiền lãi cho vay
 • Điều 12. Xử lý nợ bị rủi ro
 • Điều 13. Chế độ báo cáo
 • Điều 14. Hạch toán, theo dõi cho vay, chế độ báo cáo quyết toán
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 15. Trách nhiệm của Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch
 • Điều 16. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 17. Trách nhiệm của Chi nhánh NHCSXH tỉnh, Phòng Giao dịch NHCSXH cấp huyện
 • Điều 18. Trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội
 • Điều 19. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 20. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
 • Điều 21. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vay vốn
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 12/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật