Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 16/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh Số hiệu: 16/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Trần Trí Dũng Ngày ban hành: 17/07/2020 Lĩnh vực: Đất đai, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị quyết 16/NQ-HĐND thông qua điều chỉnh Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ NHU ...
  • Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và nhu cầu chuyển mục đích ...
  • Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban ...
  • Biểu số 1 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH ...
  • A Công trình, dự án đăng ký mới: 08 công trình
  • B Công trình, dự án đăng ký điều chỉnh: 04 công trình, dự án
  • Biểu số 2 ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH ...
  • Biểu số 3 BỔ SUNG DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 16/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Đang cập nhật