Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND sửa đổi Quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 kèm theo Nghị quyết 15/2016/NQ-HĐND Số hiệu: 03/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh Người ký: Trần Trí Dũng Ngày ban hành: 17/07/2020 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND sửa đổi Quy định chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 kèm theo Nghị quyết 15/2016/NQ-HĐND

  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật