Nghị định 93/2020/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 93/2020/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 93/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thư viện Số hiệu: 93/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 18/08/2020 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Văn thư, lưu trữ

Mục lục Nghị định 93/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thư viện

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THƯ VIỆN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Mục 1. THƯ VIỆN CÔNG LẬP CÓ VAI TRÒ QUAN TRỌNG ĐƯỢC NHÀ NƯỚC ƯU TIÊN ĐẦU TƯ
 • Điều 3. Tiêu chí xác định thư viện công lập có vai trò quan trọng được Nhà nước ưu tiên đầu tư
 • Điều 4. Thẩm quyền xác định thư viện công lập có vai trò quan trọng được Nhà nước ưu tiên đầu tư
 • Mục 2. TÀI LIỆU CỔ, QUÝ HIẾM, BỘ SƯU TẬP TÀI LIỆU CÓ GIÁ TRỊ ĐẶC BIỆT
 • Điều 5. Tài liệu cổ
 • Điều 6. Tài liệu quý hiếm
 • Điều 7. Bộ sưu tập tài liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học
 • Điều 8. Sưu tầm, bảo quản và phát huy giá trị tài liệu cổ, quý hiếm và bộ sưu tập tài liệu có giá trị ...
 • Mục 3. KHÔNG GIAN ĐỌC, PHÒNG ĐỌC CƠ SỞ
 • Điều 9. Tiêu chí xác định không gian đọc, phòng đọc cơ sở
 • Điều 10. Hoạt động của không gian đọc, phòng đọc cơ sở
 • Mục 4. ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP THƯ VIỆN
 • Điều 11. Điều kiện thành lập thư viện công cộng cấp tỉnh
 • Điều 12. Điều kiện thành lập thư viện công cộng cấp huyện
 • Điều 13. Điều kiện thành lập thư viện công cộng cấp xã
 • Điều 14. Điều kiện thành lập thư viện chuyên ngành
 • Điều 15. Điều kiện thành lập thư viện lực lượng vũ trang nhân dân
 • Điều 16. Điều kiện thành lập thư viện đại học
 • Điều 17. Điều kiện thành lập thư viện cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông
 • Điều 18. Điều kiện thành lập thư viện cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác
 • Điều 19. Điều kiện thành lập thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng
 • Điều 20. Điều kiện thành lập thư viện cộng đồng
 • Điều 21. Điều kiện thành lập thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam
 • Mục 5. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐÌNH CHỈ, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
 • Điều 22. Trình tự, thủ tục đình chỉ hoạt động thư viện
 • Điều 23. Trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động thư viện
 • Mục 6. LIÊN THÔNG THƯ VIỆN
 • Điều 24. Nguyên tắc liên thông thư viện
 • Điều 25. Hợp tác trong thu thập, bổ sung và sử dụng tài nguyên thông tin
 • Điều 26. Chia sẻ kết quả xử lý chuyên môn, nghiệp vụ, biên mục và sản phẩm thông tin thư viện
 • Điều 27. Liên kết triển khai dịch vụ liên thư viện
 • Điều 28. Xây dựng mục lục liên hợp
 • Điều 29. Cơ chế liên thông thư viện
 • Điều 30. Phương thức liên thông thư viện
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 31. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 32. Hiệu lực thi hành
 • Điều 33. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 93/2020/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 93/2020/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 93/2020/NĐ-CP

Án lệ về Nghị định 93/2020/NĐ-CP

Đang cập nhật