Quyết định 1265/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1265/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1265/QĐ-TTg năm 2020 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1265/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 18/08/2020 Lĩnh vực: Tài chính, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 1265/QĐ-TTg năm 2020 về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong ...
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện
  • Điều 3. Điều khoản thi hành
  • DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
  • I BÁO CHÍ, TRUYỀN THÔNG
  • II CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1265/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1265/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1265/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1265/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1265/QĐ-TTg

Đang cập nhật