Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội Số hiệu: 16/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Sửu Ngày ban hành: 17/08/2020 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Bưu chính, viễn thông

Mục lục Quyết định 16/2020/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố Hà Nội

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố ...
 • Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 27/8/2020 và thay thế Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể thuộc ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng.
 • Điều 3. Nguyên tắc hoạt động thông tin đối ngoại.
 • Điều 4. Quản lý Nhà nước về hoạt động thông tin đối ngoại.
 • Điều 5. Kinh phí cho hoạt động thông tin đối ngoại.
 • Chương II HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI
 • Điều 6. Hoạt động thông tin đối ngoại.
 • Điều 7. Cung cấp thông tin chính thức về thành phố Hà Nội.
 • Điều 8. Cung cấp thông tin quảng bá hình ảnh thành phố Hà Nội.
 • Điều 9. Cung cấp thông tin tình hình thế giới liên quan đến thành phố Hà Nội.
 • Điều 10. Cung cấp thông tin giải thích, làm rõ.
 • Điều 11. Hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của Thành phố.
 • Điều 12. Xuất bản phẩm thông tin đối ngoạỉ.
 • Điều 13. Sự kiện tổ chức tại nước ngoài.
 • Điều 14. Hoạt động hỗ trợ, hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng viên nước ...
 • Chương III TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI
 • Điều 15. Sở Thông tin và Truyền thông.
 • Điều 16. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy.
 • Điều 17. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.
 • Điều 18. Sở Ngoại vụ.
 • Điều 19. Sở Văn hóa và Thể thao.
 • Điều 20. Sở Du lịch.
 • Điều 21. Sở Nội vụ:
 • Điều 22. Sở Tài chính:
 • Điều 23. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội.
 • Điều 24. Công an thành phố Hà Nội.
 • Điều 25. Đề nghị Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Hà Nội:
 • Điều 26. Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã.
 • Điều 27. Các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố.
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 28. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành.
 • Điều 29. Khen thưởng và xử lý vi phạm.
 • Điều 30. Sửa đổi, bổ sung,
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 16/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 16/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật