Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Điện Biên kèm theo Quyết định 23/2016/QĐ-UBND Số hiệu: 12/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Mùa A Sơn Ngày ban hành: 07/08/2020 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 12/2020/QĐ-UBND về sửa đổi Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh Điện Biên kèm theo Quyết định 23/2016/QĐ-UBND

  • Điều 2. Bãi bỏ khoản 2 Điều 12 của Quy định quản lý bảo vệ và phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 12/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 12/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật