Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ thực hiện Chương trình “Sữa học đường” trong cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2020 - 2025 Số hiệu: 05/2020/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Quốc Chung Ngày ban hành: 17/07/2020 Lĩnh vực: Y tế - dược, Giáo dục, đào tạo
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND

Đang cập nhật