Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 18/2020/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung nội dung Quyết định 10/2014/QĐ-UBND Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Số hiệu: 18/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Bùi Văn Quang Ngày ban hành: 13/08/2020 Lĩnh vực: Tài nguyên

Mục lục Quyết định 18/2020/QĐ-UBND về phê duyệt bổ sung nội dung Quyết định 10/2014/QĐ-UBND Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

  • Điều 1. Bổ sung một số nội dung vào khoản 4 Điều 1 Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 25/8/2014 của Uỷ ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 18/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 18/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật