Quyết định 50/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 50/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 50/2020/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định Số hiệu: 50/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Phi Long Ngày ban hành: 03/08/2020 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 50/2020/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học và ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2020.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ...
 • QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ
 • Điều 4. Giải thích từ ngữ
 • Chương II CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 5. Hỗ trợ chuyển giao công nghệ, ứng dụng và đổi mới công nghệ
 • Điều 6. Hỗ trợ việc xây dựng, áp dụng thành công các hệ thống quản lý tiên tiến; đạt các giải thưởng ...
 • Điều 7. Hỗ trợ xây dựng và xác lập quyền sở hữu công nghiệp
 • Điều 8. Hỗ trợ thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ
 • Điều 9. Nguồn kinh phí thực hiện:
 • Điều 10. Lập hồ sơ hỗ trợ
 • Chương III THẨM QUYỀN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục hỗ trợ chuyển giao công nghệ, ứng dụng và đổi mới công nghệ
 • Điều 12. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục hỗ trợ xây dựng, áp dụng thành công các hệ thống quản lý tiên ...
 • Điều 13. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục hỗ trợ xây dựng và xác lập quyền sở hữu công nghiệp
 • Điều 14. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục hỗ trợ thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 15. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị
 • Điều 16. Hậu kiểm và thu hồi hỗ trợ
 • Điều 17. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 50/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 50/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 50/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 50/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 50/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật