Quyết định 1856/QĐ-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1856/QĐ-BTNMT

Tiêu đề: Quyết định 1856/QĐ-BTNMT năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 1856/QĐ-BTNMT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Trần Hồng Hà Ngày ban hành: 21/08/2020 Lĩnh vực: Tài nguyên, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 1856/QĐ-BTNMT năm 2020 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Cơ quan thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC ...
  • Điều 1. Vị trí và chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức
  • Điều 4. Kinh phí hoạt động
  • Điều 5. Hiệu lực thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1856/QĐ-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1856/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1856/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1856/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1856/QĐ-BTNMT

Đang cập nhật