Quyết định 239/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 239/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 239/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Bắc Ninh” giai đoạn 2021-2025 Số hiệu: 239/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Văn Phong Ngày ban hành: 15/06/2020 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 239/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh Bắc Ninh” giai đoạn 2021-2025

 • QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ QUẢNG BÁ THƯƠNG HIỆU CÁC SẢN PHẨM THUỘC CHƯƠNG TRÌNH ...
 • Điều 1. Phê duyệt Đề án “Xây dựng, quản lý và quảng bá thương hiệu các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP ...
 • 1. Tên Đề án:
 • 2. Đơn vị thực hiện:
 • 3. Mục tiêu
 • 4. Phạm vi của Đề án
 • 5. Nội dung và tiến độ thực hiện
 • 6. Giải pháp tổ chức thực hiện
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ký.
 • Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 239/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 239/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 239/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 239/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 239/QĐ-UBND

Đang cập nhật