Quyết định 1292/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1292/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1292/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1292/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 24/08/2020 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 1292/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ GIÁO ...
  • Điều 1. Phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và ...
  • I. ĐỐI TƯỢNG
  • II. MỤC TIÊU
  • III. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
  • IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
  • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1292/QĐ-TTg để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 1292/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1292/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1292/QĐ-TTg

Đang cập nhật