Quyết định 41/2020/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 41/2020/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 41/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp sau khi thu hồi của các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp và đất lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Số hiệu: 41/2020/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Phan Thiên Định Ngày ban hành: 13/07/2020 Lĩnh vực: Đất đai, Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 41/2020/QĐ-UBND quy định về quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp sau khi thu hồi của các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp và đất lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP SAU KHI THU HỒI CỦA CÁC BAN QUẢN LÝ RỪNG ...
 • Ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp sau khi thu hồi của ...
 • Ðiều 2. Hiệu lực thi hành
 • Ðiều 3. Tổ chức thực hiện
 • QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP SAU KHI THU HỒI CỦA CÁC BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ, CÔNG TY TRÁCH ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Quản lý và mục đích sử dụng đối với quỹ đất lâm nghiệp sau khi thu hồi và đất lâm nghiệp do Ủy ...
 • Chương II THU HỒI ĐẤT CỦA CÁC BAN QUẢN LÝ RỪNG, CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ...
 • Điều 4. Thu hồi đất của các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp
 • Điều 5. Phương án sử dụng đất
 • Điều 6. Phê duyệt phương án sử dụng đất
 • Điều 7. Quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp theo phương án đã được phê duyệt
 • Chương III QUY ĐỊNH CỤ THỂ VỀ CHO THUÊ QUỸ ĐẤT LÂM NGHIỆP SAU KHI THU HỒI
 • Điều 8. Đối tượng, hình thức, thời hạn và mục đích cho thuê
 • Điều 9. Thành lập Hội đồng thẩm định cho thuê đất lâm nghiệp
 • Điều 10. Lựa chọn và phê duyệt đối tượng thuê đất
 • Điều 11. Thực hiện việc cho thuê đất
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 12. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước
 • Điều 13. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp huyện
 • Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã
 • Điều 15. Các Ban quản lý rừng phòng hộ, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp
 • Điều 16. Các hộ gia đình, cá nhân thuê đất rừng sản xuất
 • Điều 17. Kinh phí tổ chức thực hiện đo đạc phân lô, chia khoảnh đất rừng để cho các hộ gia đình, cá nhân ...
 • Điều 18. Xử lý chuyển tiếp
 • PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP SAU KHI THU HỒI CỦA CÁC BAN QUẢNLÝ RỪNG PHÒNG HỘ, CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 41/2020/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 41/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 41/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 41/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 41/2020/QĐ-UBND

Đang cập nhật