Quyết định 2438/QĐ-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2438/QĐ-BGDĐT

Tiêu đề: Quyết định 2438/QĐ-BGDĐT về điều động cơ sở giáo dục đại học tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (Đợt 2) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 2438/QĐ-BGDĐT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Ngọc Thưởng Ngày ban hành: 25/08/2020 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Quyết định 2438/QĐ-BGDĐT về điều động cơ sở giáo dục đại học tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (Đợt 2) do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU ĐỘNG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THAM GIA CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THI TỐT NGHIỆP ...
  • Điều 1. Điều động các đại học, học viện, trường đại học (gọi tắt là trường) làm nhiệm vụ kiểm tra công ...
  • Điều 2. Các trường có tên trong danh sách nêu tại Điều 1, có trách nhiệm:
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
  • DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC ĐIỀU ĐỘNG THAM GIA CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA THI TỐT NGHIỆP THPT ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2438/QĐ-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2438/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2438/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2438/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2438/QĐ-BGDĐT

Đang cập nhật