Quyết định 1250/QĐ-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1250/QĐ-BTC

Tiêu đề: Quyết định 1250/QĐ-BTC về phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 1250/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 26/08/2020 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 1250/QĐ-BTC về phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2020
 • Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 (kèm theo Quyết định này).
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức ...
 • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2020
 • I. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
 • II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
 • III. ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC:
 • IV. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VỀ VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ
 • 1. Đối với thí sinh dự thi vào Cơ quan Tổng cục Thuế:
 • 2. Đối với thí sinh dự thi vào các Cục Thuế:
 • V. HỒ SƠ TUYỂN DỤNG, ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN VÀ LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG.
 • VI. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC:
 • VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • VIII. KINH PHÍ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG
 • BẢNG TỔNG HỢP CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỔNG CỤC THUẾ NĂM 2020
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1250/QĐ-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Quyết định 1250/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1250/QĐ-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1250/QĐ-BTC

Đang cập nhật