Quyết định 1725/QĐ-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1725/QĐ-BTP

Tiêu đề: Quyết định 1725/QĐ-BTP năm 2020 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp Số hiệu: 1725/QĐ-BTP Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Phan Chí Hiếu Ngày ban hành: 10/08/2020 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Quyết định 1725/QĐ-BTP năm 2020 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH ...
 • Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Nội dung công bố thủ tục hành chính trong ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp có ...
 • PHỤ LỤC I THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH ...
 • PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ THANH ...
 • PHẦN II. NỘI DUNG CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ ...
 • A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương
 • 1. Cấp Chứng chỉ hành nghề Quản tài viên đối với luật sư, kiểm toán viên, người có trình độ cử nhân luật ...
 • 2. Cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên đối với luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật ...
 • 3. Cấp lại chứng chỉ hành nghề Quản tài viên
 • 4. Thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề Quản tài viên
 • B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
 • 1. Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân
 • 2. Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh ...
 • 3. Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
 • 4. Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên
 • 5. Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
 • PHỤ LỤC II DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1725/QĐ-BTP để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1725/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1725/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1725/QĐ-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1725/QĐ-BTP

Đang cập nhật